รายชื่อผู้สมัครออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คลิกที่ป้ายชื่อเพื่อดูรายละเอียด.

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชา โครงการ สมัครวันที่
1.
พระจักรี ถาวโร (แพงโพนทอง) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแกดำ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์2021-01-31
2.
พระอนุตร โชติโก (ภูมิหลักด่าน) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองมหาสารคาม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์2021-01-31
3.
พระประสาทพร ปญฺญาวโร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท2021-01-31
4.
พระ ทองมาก ปัญญาเซฏโฐ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์2021-02-05
5.
พระ สุระชัย พิมชาด โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์2021-02-07
6.
พระอำนาจ สิริธัมโม แก้วหาวงษ์ โรงเรียนจินดาบำรุง และ ก.ส.น กันทรวิชัย พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์2021-02-17
7.
พุทธกร เล็งไธสง วัดป่าโคกดินแดง พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์2021-03-01
8.
นลธวัช ฆารประเดิม โรงเรียนบ้านไผ่ รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์2021-05-02
9.
เอกพงษ์ อินทะนู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท2021-05-25
10.
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์2021-06-11
11.
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท2021-06-11
12.
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท2021-06-11
13.
โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท2021-06-13
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ
1
พระจักรี ถาวโร (แพงโพนทอง) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแกดำ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์
2
พระอนุตร โชติโก (ภูมิหลักด่าน) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองมหาสารคาม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์
3
พระ ทองมาก ปัญญาเซฏโฐ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์
4
พระ สุระชัย พิมชาด โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์
5
พระอำนาจ สิริธัมโม แก้วหาวงษ์ โรงเรียนจินดาบำรุง และ ก.ส.น กันทรวิชัย พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์
6
พุทธกร เล็งไธสง วัดป่าโคกดินแดง พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์
7
นลธวัช ฆารประเดิม โรงเรียนบ้านไผ่ รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์
8
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ
1
พระประสาทพร ปญฺญาวโร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท
2
เอกพงษ์ อินทะนู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท
3
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท
4
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา
1
พระอำนาจ สิริธัมโม แก้วหาวงษ์ โรงเรียนจินดาบำรุง และ ก.ส.น กันทรวิชัย พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)
2
พุทธกร เล็งไธสง วัดป่าโคกดินแดง พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)
3
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)
4
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)
5
พระอาทิตศร ฉายา อรุโณ นามสกุล ป้อมอาษา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎมหาสารคาม พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา
1
นลธวัช ฆารประเดิม โรงเรียนบ้านไผ่ รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
2
เอกพงษ์ อินทะนู วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา
1
พระจักรี ถาวโร (แพงโพนทอง) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแกดำ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
2
พระอนุตร โชติโก (ภูมิหลักด่าน) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองมหาสารคาม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
3
พระประสาทพร ปญฺญาวโร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
4
พระ ทองมาก ปัญญาเซฏโฐ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
5
พระ สุระชัย พิมชาด โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑