ระบบการรับสมัครออนไลน์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร

การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร

ดูรายละเอียด

โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

ดูรายละเอียดรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก    ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าศึกษาต่อ