ข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ 1
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล พระจักรี ถาวโร (แพงโพนทอง)
อายุ 33 ปี
สำเร็จการศึกษา/หรือกำลังศึกษาชั้น : ม.ต้น
จากโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแกดำ
เกรดเฉลี่ย 3.08
ความสามารถพิเศษ
ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 7 บ้านโนนสระพังแกดำมหาสารคาม
44190 โทร. 0963619402
ชื่อผู้ปกครอง พระครูสมณกิจโสภณ
เบอร์โทรผู้ปกครอง 0918617704
มีความสัมพันธ์เป็น พระอุปัชฌาย์
ผู้แนะนำ พระพัตสพล อธิวโร (ลานคร)
ท่านทราบข้อมูลจาก รุ่นพี่/คณาจารย์/หรือบุคคลภายในที่รู้จัก
สถานะภาพการศึกษา ภาคปกติ
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
สมัครในโครงการ โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

ลำดับที่ 2
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล พระอนุตร โชติโก (ภูมิหลักด่าน)
อายุ 50 ปี
สำเร็จการศึกษา/หรือกำลังศึกษาชั้น : ม.ปลาย
จากโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองมหาสารคาม
เกรดเฉลี่ย 1.65
ความสามารถพิเศษ
ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองกุงแกดำมหาสารคาม
44190 โทร. 0863695446
ชื่อผู้ปกครอง พระครูสมณกิจโสภณ
เบอร์โทรผู้ปกครอง 0918617704
มีความสัมพันธ์เป็น พระอุปัชฌาย์
ผู้แนะนำ พระพัตสพล อธิวโร (ลานคร)
ท่านทราบข้อมูลจาก รุ่นพี่/คณาจารย์/หรือบุคคลภายในที่รู้จัก
สถานะภาพการศึกษา ภาคปกติ
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
สมัครในโครงการ โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

ลำดับที่ 3
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล พระประสาทพร ปญฺญาวโร
อายุ 30 ปี
สำเร็จการศึกษา/หรือกำลังศึกษาชั้น : ปริญญาตรี
จากโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เกรดเฉลี่ย 2.61
ความสามารถพิเศษ microsoft office กีฬา
ที่อยู่ 163/5 วัดขิงแคง ต.แก้งแกโกสุมพิสัยมหาสารคาม
44140 โทร. 0968509963
ชื่อผู้ปกครอง พระเชย เกสโร
เบอร์โทรผู้ปกครอง 0883343602
มีความสัมพันธ์เป็น เจ้าอาวาสวัดขิงแคง
ผู้แนะนำ
ท่านทราบข้อมูลจาก เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
สถานะภาพการศึกษา ภาคปกติ
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
สมัครในโครงการ ใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์

ลำดับที่ 4
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล พระ ทองมาก ปัญญาเซฏโฐ
อายุ 54 ปี
สำเร็จการศึกษา/หรือกำลังศึกษาชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
จากโรงเรียน โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ
เกรดเฉลี่ย 2.75
ความสามารถพิเศษ
ที่อยู่ 171 หมู่2 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคามวาปีปทุมมหาสารคาม
44120 โทร. 0923599681
ชื่อผู้ปกครอง พระ นิคม สิงขรณ์
เบอร์โทรผู้ปกครอง 0640485642
มีความสัมพันธ์เป็น พระพี่ชาย
ผู้แนะนำ พระ ประมวน กองบุตร
ท่านทราบข้อมูลจาก รุ่นพี่/คณาจารย์/หรือบุคคลภายในที่รู้จัก
สถานะภาพการศึกษา ภาคปกติ
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
สมัครในโครงการ โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

ลำดับที่ 5
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล พระ สุระชัย พิมชาด
อายุ 42 ปี
สำเร็จการศึกษา/หรือกำลังศึกษาชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
จากโรงเรียน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
เกรดเฉลี่ย 2.56
ความสามารถพิเศษ โฆษก วิทยาการ
ที่อยู่ ที่อยู่ 155 หมู่ที่10 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัยพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
44110 โทร. 0887990056
ชื่อผู้ปกครอง พระ ทองมาก สิงขรณ์
เบอร์โทรผู้ปกครอง 0923599681
มีความสัมพันธ์เป็น ญาติ
ผู้แนะนำ พระ อดุลย์ เทวเตโช
ท่านทราบข้อมูลจาก รุ่นพี่/คณาจารย์/หรือบุคคลภายในที่รู้จัก
สถานะภาพการศึกษา ภาคปกติ
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
สมัครในโครงการ โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

ลำดับที่ 6
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล พระอำนาจ สิริธัมโม แก้วหาวงษ์
อายุ 27 ปี
สำเร็จการศึกษา/หรือกำลังศึกษาชั้น : สำเร็จการศึกษา ป.6 และ ม.6
จากโรงเรียน โรงเรียนจินดาบำรุง และ ก.ส.น กันทรวิชัย
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถพิเศษ วาดภาพ
ที่อยู่ 1100400655974กันทรวิชัยมหาสารคาม
44150 โทร. 0657108121
ชื่อผู้ปกครอง พระอาจาร์สมพร
เบอร์โทรผู้ปกครอง 0878593951
มีความสัมพันธ์เป็น
ผู้แนะนำ
ท่านทราบข้อมูลจาก เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
สถานะภาพการศึกษา ภาคปกติ
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)
สมัครในโครงการ โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

Error Query [SELECT * FROM major WHERE id =]