โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555

ลำดับสัญญาชื่อโครงการชื่อ-ฉายา/สกุลแหล่งเงินทุนตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ


กราฟเปรียบเทียบสถานะงานวิจัย ประจำปี 2555

สถานะ จำนวน (เรื่อง)
ตีพิมพ์ 0
สมบูรณ์ 0
ส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 0
ส่งรายงานความก้าวหน้า 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
ไม่ระบุสถานะ 0
รวม 0

บันทึกเป็น Ms-Word